Values

Sentrale prinsipper er

* Få kunder per ansatt
* Tett på kundeforholdet
* Operativt og strategisk

The best way to organize people are around values, not rules" Andreas Borch